Kościół Nawiedzenia
Najświętszej Marii Panny

Sanktuarium
Krasnobrodzkiej Szafarki Łask
Pocieszycielki Zamojszczyzny

Krasnobrodzka
Szafarka Łask Pocieszycielka Zamojszczyzny

koronowana
4 lipca 1965 roku

Diecezja
Zamojsko-Lubaczowska

 width=

Dokładna data otrzymania praw miejskich nie jest znana. Pierwsze źródła pisane o Krasnobrodzie pochodzą z drugiej połowy XVII wieku. Pierwszy kościół wybudowano z drewna. W 1595 roku właściciele Krasnobrodu Leszczyńscy przechodzą na kalwinizm w związku z czym upada parafia rzymskokatolicka. W tym czasie kiedy umacnia się kalwinizm, dnia 5 sierpnia 1640 roku w borze pod Krasnobrodem mieszkańcowi wsi Szarowola, Jakubowi Ruszczykowi objawia się Matka Boska w trosce o prawdziwy, nieskażony błędami kult Jej syna.
Po roku 1647 Krasnobród nabywa katolicka rodzina Zamoyskich, w związku z czym upada zbór kalwiński, a mieszkańcy wracają do kościoła rzymskokatolickiego. W latach 1648–1664 w miejscu objawień z fundacji Katarzyny Zamoyskiej powstaje drewniany kościółek. 23 listopada 1664 roku wojewoda sandomierski Jan Zamoyski wystawia dokument, mocą którego daje podstawy prawne pod założenie klasztoru dominikańskiego w Krasnobrodzie. W dawnym kościele kalwińskim rozpoczęto odprawianie nabożeństw katolickich. Przy tym kościele rezydują ojcowie Dominikanie, którzy przybyli z Janowa Lubelskiego. Dominikanie obsługują dwa kościoły: jeden w lesie w miejscu objawienia, a drugi w mieście, wcześniej zamieniony na zbór kalwiński. Pod koniec 1673 roku Tatarzy palą kościół w lesie.
W roku 1680 w Krasnobrodzie łaskę uzdrowienia doznaje Maria Kazimiera Sobieska – żona Króla Polski, Jana III Sobieskiego. To z jej inicjatywy zbudowano najpierw kościół drewniany, a po jego zniszczeniu przez Tatarów kościół murowany istniejący do dzisiaj. W 1864 roku za udział w powstaniu styczniowym rząd carski przeprowadza kasatę zakonów, a w tym i klasztoru dominikańskiego w Krasnobrodzie. Od tego czasu duszpasterstwo prowadzą księża diecezjalni.
Przed wizerunkiem Matki Boskiej Krasnobrodzkiej modlili się: król Stanisław Leszczyński, biskupi, dostojnicy państwowi i zwykli ludzie. Cudowny obrazek został umieszczony w głównym ołtarzu. Znajduje się on w prawym górnym rogu, na tle powiększonej kopii obrazu, wykonanej w 1964 roku przez profesora Tadeusza Korpala z Krakowa. W 1965 roku odbyła się uroczystość koronacji koronami papieskimi wizerunku Matki Bożej na obrazku oraz jego kopii. Dla uatrakcyjnienia pielgrzymom i turystom tego świętego miejsca w latach 1989–1999 utworzono Regionalne Muzeum Parafialne i ptaszarnię.

Krasnobrod_04.jpg
Krasnobrod_08.jpg
Krasnobrod_01.jpg
Krasnobrod_02.jpg
Krasnobrod_03.jpg
Krasnobrod_05.jpg